Sự ăn năn và CỨU ĐỘ CHO CUỘC SỐNG

(1)

A. Những người được tuyển chọn người trở thành khi toàn phát triển, vì đã sống một thời gian ở trạng thái tự nhiên: Tit. 3: 2-5.
B. Và khi phục vụ trong cùng một niềm đam mê khác nhau và những thú vui, Thiên Chúa, để gọi họ một cách hiệu quả, cung cấp cho họ sự hối cải cho cuộc sống 2 Cr . 33: 10-20; Cv. 9: 1-19; 16: 29,30.
(2)
Một khi có. Là không có một người làm điều tốt và không tội lỗi: Thi thiên 130: 3; 143: 2; Pr.20: 9; Ec. 07:20.
B. và những người đàn ông tốt nhất, thông qua sức mạnh và sự lừa dối của tham nhũng ở trong họ, cùng với ưu thế của sự cám dỗ, có thể rơi vào tội lỗi lớn và hành động khiêu khích: 2 Samuel 11: 1-27; Lc. 22: 54-62.
C. Thiên Chúa trong các giao ước của ân sủng, nhân từ với điều kiện là các tín hữu người phạm tội và rơi do đó được gia hạn thông qua sự hối cải cho sự cứu rỗi: Jer. 32:40; Lc. 22: 31.32; 1 tháng 6 1. 9.
(3)
A. sự ăn năn này để được cứu độ là một ân sủng của Tin Mừng: Hành vi. 5:31; 11:18; 2 Ti. 2:25.
B. Nhờ đó mà một người mà Chúa đã nhận thức được nhiều điều xấu xa của tội lỗi của mình: Thi Thiên 51: 1-6; 130: 1-3; Lc. 15: 17-20; Cv. 02:37 38.
C. Thông qua đức tin trong Chúa Kitô: Thánh Vịnh 130: 4; Mt. 27: 3-5; Mác 1:15.
D. Nó làm nhục bởi anh ta với một nỗi buồn mà là theo đến Thiên Chúa, nó ghê tởm và căm ghét chính mình, cầu nguyện cho sự tha thứ và lực lượng từ các ân sủng: Ez. 16: 60-63; 36:31, 32; ZC. 00:10; Mt. 21:19; Cv. 15:19; 20:21; 26:20; 2 Cor 7:10, 11; 1 Thes. 1: 9.
E. Đối với mục đích này và cam kết cung cấp bởi Chúa Thánh Thần, để đi trước mặt Chúa để làm hài lòng Ngài trong tất cả: Pr . 28: 13; Ez. 36:25; 18: 30,31; Thánh Vịnh 119: 59, 104,128; Mt 3: 8; Lc. 3: 8; Cv.26:20; 1 Thes. 1: 9.
(4)
A. Kể từ khi sám hối phải tiếp tục trong suốt cuộc đời của chúng ta, bởi vì trong cơ thể của cái chết và khuynh hướng: Ez. 16:60; Matthew 5: 4; 1 Tháng Sáu 1: 9 . .
B. Nó do đó là bổn phận của mỗi con người để sám hối đặc biệt của tội lỗi cụ thể những người biết: Lc. 19: 8; 1 Tim. 1: 13,15.
(5)
A. Đó là cung Thiên Chúa đã thực hiện thông qua Chúa Kitô trong các giao ước của ân sủng cho việc bảo tồn các tín hữu đến sự cứu rỗi, mặc dù có là không có tội lỗi rất nhỏ nhưng nó xứng đáng bị nguyền rủa: Thi thiên 130: 3; 143: 2; Ro. 6:23.
B. Có đó, tuy nhiên, tội lỗi quá lớn gây tội cho những ai ăn năn, mà đòi hỏi sự rao giảng liên tục của sự ăn năn: Isa . 1: 16-18; 55: 7; Cv. 2: 36-38.

sự ăn năn

Thông điệp chính của Gioan Tẩy Giả, những người đã được báo trước của Chúa Giêsu, là "Sám Hối, vì Nước Trời đã đến gần".
Cuộc gọi này đến sự ăn năn là một lời kêu gọi khẩn cấp tới những người tội lỗi. Bất cứ ai không chịu ăn năn có thể vào Nước Thiên Chúa. Ăn năn là một điều kiện tiên quyết, một điều kiện cần thiết cho sự cứu rỗi.
Trong Thánh Kinh, sám hối có nghĩa là "trải qua một sự thay đổi tâm lý." Sự thay đổi này của tâm lý không chỉ là một ý kiến ​​thay đổi nhỏ, nhưng sự thay đổi hoàn toàn theo hướng của cuộc sống. Nó bao hàm một biến căn bản từ tội lỗi với Chúa Kitô.
Ăn năn không phải là nguyên nhân của một sinh mới hoặc tái sinh; Nó là kết quả của trái cây tái sinh.Mặc dù sự ăn năn bắt đầu với sự tái sinh, nó là một thái độ và hành động đó phải được lặp đi lặp lại trong suốt đời sống Kitô hữu. Như chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi, chúng ta được mời gọi ăn năn để được kết án về tội lỗi của Chúa Thánh Thần.
Các nhà thần học phân biệt hai loại ăn năn. Việc đầu tiên được gọi là tiêu hao. Thưa là sự ăn năn sai hoặc giả mạo. Nó bao gồm hối hận do sợ bị trừng phạt hoặc mất một phước lành. Bất kỳ phụ huynh đã kiểm tra tiêu hao trong một đứa trẻ khi anh phát hiện tay trong bột. Các cậu bé, vì sợ bị đánh đập, la lớn: "Tôi xin lỗi, xin đừng đánh tôi!" Những lời cầu nguyện cùng với vài giọt nước mắt cá sấu thường không có dấu hiệu của một sự hối hận chính hãng cho hành vi sai trái. Nó là loại ăn năn mà trưng bày Ê-sau (Sáng thế ký 27: 30-46). Ông than thở không có phạm tội nhưng vì ông đã mất quyền thừa kế của mình. Tiêu hao, sau đó, nó được thúc đẩy bởi một nỗ lực để có được một tấm vé để có được chúng ta ra khỏi địa ngục hay để tránh bị trừng phạt sự ăn năn.
Năn, tuy nhiên, là sự ăn năn thật và thần thánh. Nó là chính hãng. Nó bao gồm một sự hối hận sâu sắc vì đã xúc phạm Thiên Chúa. Người hối công khai thú nhận tội lỗi của mình và hoàn toàn, mà không cố gắng để làm cho bào chữa hay biện minh cho nó.
Sự công nhận này của tội lỗi được đi kèm với một sự sẵn sàng bồi thường bất cứ khi nào có thể và quyết định từ bỏ tội lỗi. Đây là tinh thần trưng bày bởi David trong Thánh Vịnh 51. "dựng nên trong tôi, Lạy Chúa Trời, một trái tim trong sạch, và canh tân tinh thần ngay trong tôi ... Sự hy sinh của Thiên Chúa là một tinh thần bị phá vỡ và một trái tim hối héo không khinh bạn, O Thiên Chúa "(Thánh Vịnh 51: 10, 17).
Khi chúng ta dâng lên Thiên Chúa ăn năn của chúng tôi trong tinh thần ăn năn thật, Ngài hứa với chúng ta tha thứ và phục hồi chúng con hiệp thông với Ngài. "Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và cho chúng ta sạch mọi điều gian ác" (1 Giăng 1: 9).
TÓM
1. Ăn năn là một điều kiện cần thiết cho sự cứu rỗi.
2. Ăn năn là kết quả của sự tái sinh.
3. Tiêu hao là một sự ăn năn sai thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi.
4. năn hối cải thật sự là thúc đẩy bởi sự hối hận thần thánh.
5. Đúng ăn năn xưng tội bao hàm đầy đủ, bồi thường, và độ phân giải của việc từ bỏ tội lỗi.
6. Đức Chúa Trời hứa tha thứ và phục hồi cho tất cả những ai thật sự ăn năn.
Đoạn Thánh Kinh ĐỂ SUY
Ezekiel 18: 30-32, Lu-ca 24: 46-47, Công Vụ 20: 17-21, người La Mã 2: 4, 2 Cor 7: 8-12.

ĐỨC TIN và sám hối xuất hiện cùng nhau

Chúng ta có thể xác định sự ăn năn như sau: Ăn năn là một nỗi buồn trái tim cảm thấy tội lỗi, một sự từ bỏ tội lỗi và một mục đích chân thành để quên nó và bước đi trong sự vâng phục Chúa Kitô.
Định nghĩa này chỉ ra rằng sự ăn năn là một cái gì đó xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong thời gian, và không phải là tương đương với một cuộc biểu tình của sự thay đổi trong lối sống của con người, ăn năn, như đức tin, là một sự hiểu biết trí tuệ ( tội lỗi đó là xấu), một chính cảm xúc của các giáo huấn của Thánh Kinh về tội lỗi (một nỗi buồn cho tội lỗi và một sự ghê tởm của tội lỗi), và một quyết định cá nhân xa anh (một sự từ bỏ tội lỗi và quyết định mà quên nó đi và thay vào đó có một cuộc sống của sự vâng phục Đấng Christ).
Chúng tôi không thể nói rằng người ta phải sống cuộc sống thay đổi trong một thời gian trước khi họ có thể được chính hãng sám hối bởi vì nếu không ăn năn sẽ trở thành một loại vâng lời có thể phát triển để xứng đáng sự cứu rỗi cho chính mình.
Tất nhiên, sự hối cải chân chính sẽ dẫn đến một cuộc sống thay đổi. Một người thực sự hối hận bắt đầu một lần để sống một cuộc sống thay đổi, và chúng ta có thể gọi sự thay đổi này của cuộc đời là kết quả của sự ăn năn. Nhưng chúng ta không bao giờ nên cố gắng để yêu cầu bạn phải có một khoảng thời gian trong đó một người sống một cuộc thay đổi trước khi chúng tôi có thể đảm bảo cuộc sống tha thứ. Ăn năn là một cái gì đó xảy ra ở trung tâm có liên quan đến toàn bộ người trong một quyết định từ bỏ tội lỗi.
Điều quan trọng là nhận ra rằng nỗi buồn đơn giản cho những hành động của chúng ta, hay hối hận thậm chí sâu sắc đối với các hành động của chúng tôi, không phải là một sự ăn năn thật trừ khi kèm theo một quyết định chân thành để quên đi những tội lỗi đó đã được cam kết chống lại Thiên Chúa.
Phaolô nói với chúng ta: "người Do Thái và người Hy Lạp đã kêu gọi họ quay về với Thiên Chúa và tin vào Chúa Giêsu của chúng ta" (Cv 20:21). Ông nói exulted bởi kinh nghiệm của Corinthians "không phải vì họ đã được thực xin lỗi, nhưng vì nỗi buồn của bạn dẫn bạn đến sự ăn năn.
Những nỗi buồn đến từ Thiên Chúa tạo ra một sự ăn năn mà dẫn đến sự cứu rỗi, mà lá không hối tiếc, trong khi nỗi buồn trần thế mang lại cái chết "(2 Cor 7: 9-10). Một nỗi buồn của thế gian có thể liên quan đến đau tuyệt vời cho những hành động cam kết và có lẽ sợ bị trừng phạt, nhưng không phải là một sự từ bỏ chính hãng của tội lỗi và mục đích của công ty quên nó trong cuộc sống.
Hêbơrơ 12: 17 nói rằng Ê-sau đã khóc như một kết quả của các hành động của mình, nhưng không hối tiếc thật của thực tế. Hơn nữa, như 2 Cor 7: 9-10, ngay cả những nỗi buồn thực sự chỉ là một yếu tố dẫn đến sự ăn năn thật, nhưng nỗi buồn đó không phải là chính nó là một quyết định chân thành trái tim trong sự hiện diện của Thiên Chúa phán ra ăn năn chính hãng .
Kinh Thánh đưa sự ăn năn và đức tin với nhau như các khía cạnh khác nhau của hành động đến với Đấng Christ để được cứu. Không phải là một người đầu tiên trở thành tội lỗi, và sau đó tin tưởng vào Chúa Kitô, cũng không tin tưởng Kitô đầu tiên và sau đó di chuyển ra khỏi tội lỗi, nhưng cả hai xảy ra cùng một lúc.
Khi chúng ta đến với Đấng Christ để được cứu khỏi tội lỗi của chúng tôi, chúng tôi đồng thời di chuyển ra khỏi những tội ác mà chúng tôi đang yêu cầu Kitô để cứu chúng ta. Nếu không như vậy, quay về với Chúa Kitô để được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta dường như không được chân thành để đi với anh ta hoặc tin tưởng anh ta.
Thực tế là sự ăn năn và đức tin là hai mặt khác nhau của cùng một đồng xu, hoặc hai khía cạnh khác nhau của cùng một sự kiện chuyển đổi, người thực sự đến với Đấng Christ để được cứu độ phải được cả hai được phát hành từ tội lỗi mà có nhà nước nắm giữ và tránh xa tội lỗi đến với Đấng Christ. Vì vậy, không phải ăn năn cũng như đức tin đến đầu tiên; Họ phải xuất hiện cùng nhau. John Murray nói về "đức tin hối nhân" và "tín đồ ăn năn":
Do đó, nó rõ ràng là trái với các bằng chứng về các cuộc nói chuyện Tân Ước về khả năng có đức tin tiết kiệm thật sự mà không có bất kỳ sự ăn năn tội lỗi. Nó cũng trái ngược với Tân Ước nói về khả năng ai đó chấp nhận Chúa Kitô là "Đấng Cứu Thế", nhưng không "như Chúa" nếu điều đó có nghĩa đơn giản là dựa vào ông để cứu rỗi nhưng không đề xuất chuyển từ bỏ tội lỗi và vâng phục Đấng Christ từ thời gian đó.
Một số tiếng nói nổi bật trong Kitô giáo của Tin Mừng khác với quan điểm này, cho rằng một bài thuyết trình của phúc âm mà đòi hỏi sự ăn năn và đức tin thực sự là một sự cứu rỗi rao giảng của các công trình.Họ cho rằng quan điểm chúng tôi bảo vệ trong chương này, rằng sự ăn năn và đức tin phải đi đôi với nhau, là một phúc âm sai của "lảnh sự cứu rỗi."
Ông nói rằng đức tin tiết kiệm chỉ đòi hỏi sự tin tưởng Chúa Kitô là Đấng Cứu Rỗi và nộp cho nó.
Khi Chúa Giêsu nói với người tội lỗi: "Hãy đến với tôi tất cả những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, và tôi sẽ cho bạn nghỉ ngơi" ngay lập tức cho biết thêm: "Hãy mang lấy ách của ta và hãy học với tôi" (Mt 11: 28-29). Đi đến ông bao gồm lấy ách của Ngài cho chúng tôi, chúng tôi trình lãnh đạo của mình, học hỏi từ nó và trụ sở vâng lời. Nếu chúng ta không sẵn sàng để làm cho rằng loại cam kết, chúng tôi đã không thực sự đặt niềm tin của chúng ta nơi Ngài.
Khi Kinh Thánh nói về niềm tin vào Thiên Chúa hay Chúa Kitô, thường xuyên có liên quan rằng sự tự tin với sự ăn năn chính hãng. Ví dụ, Ê-sai cho chứng hùng hồn rằng thông điệp là điển hình của rất nhiều các tiên tri trong Cựu Ước:
Hãy tìm kiếm Chúa trong khi anh ta có thể được tìm thấy, kêu gọi anh ta trong khi Ngài ở gần.Kẻ ác khá bỏ đường mình và những người bất nghĩa suy nghĩ của mình. Đó là Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ai là người hào phóng trong việc tha thứ, Ngài sẽ thương xót quay. (Is 55: 6-7)
Ở đây chúng ta đang đề cập đến cả sự ăn năn tội lỗi như chuyển sang Thiên Chúa tha thứ. Trong Tân Ước, Thánh Phaolô nói lên sứ vụ của mình để loan báo Tin Mừng: "người Do Thái và người Hy Lạp đã kêu gọi họ quay về với Thiên Chúa và tin vào Chúa Giêsu của chúng ta" (Cv 20: 21). Các tác giả của Do Thái bao gồm như là hai mục đầu tiên trong danh sách cơ bản học thuyết "ăn năn vì những hành vi dẫn đến cái chết, đức tin vào Thiên Chúa" (Dt 6: 1).
Tất nhiên, đôi khi chỉ đề cập đến đức tin vì nó là cần thiết để đi với Chúa Kitô để được cứu độ (x Jn 3: 16; Cv 16: 31; Rô-ma 10: 9; Eph 2:. 8-9 et al .). Đây là những đoạn được biết đến và nhấn mạnh họ thường khi chúng tôi giải thích Tin Mừng cho những người khác.
Nhưng những gì chúng ta không nhận ra thường là một thực tế rằng có rất nhiều đoạn, nơi nó được đề cập chỉ tiếc, bởi vì nó được giả định rằng sự ăn năn thật cũng liên quan đến đức tin để được tha tội. Các tác giả Tân Ước hiểu rất rõ rằng sự ăn năn và đức tin thật phải đi đôi với nhau thường được đề cập chỉ tiếc khi biết rằng đức tin cũng được bao gồm, vì từ bỏ tội lỗi một cách chân thật là không thể không trở thành thực sự của Đức Chúa Trời.
Vì vậy, không lâu trước khi Chúa Giêsu lên trời, Ngài nói với các môn đệ: "Đây là những gì được viết: Các Kitô sẽ chịu đau khổ và tăng ngày thứ ba, và trong sự ăn năn tên của mình và tha thứ tội lỗi sẽ được rao giảng cho tất cả các quốc gia "(Lc 24: 46-47). Tiết kiệm đức tin là tiềm ẩn trong "tha tội" mặc dù không được đề cập một cách rõ ràng.
Rao giảng được chứa trong sách Công vụ cho thấy mô hình này giống nhau. Sau bài giảng Phêrô ngày Lễ Ngũ Tuần, họ yêu cầu thính giả "Peter và các tông đồ khác," Hỡi anh em, chúng ta sẽ làm gì? " [Để mà Phêrô trả lời:] "Hãy ăn năn và được rửa tội mỗi anh chị em trong tên của Chúa Giêsu Kitô cho sự tha thứ tội lỗi của họ" (Hch2: 37-38). '
Trong bài giảng thứ hai của ông Peter nói với thính giả của mình trong một cách tương tự: "Để được tẩy xóa tội lỗi của mình, ăn năn và trở về với Chúa, vì vậy mà thời gian còn lại đến từ Chúa" (Cv 3: 19). Sau này khi các tông đồ bị xét xử trước tòa công luận, Peter nói về Chúa Kitô, nói, "Bằng quyền lực của mình, Thiên Chúa tôn vinh ông là lãnh đạo và Cứu Chúa, để cung cấp cho sự ăn năn để Israel và được tha tội" (Cv 5: 31).
Và khi Paul đã được giảng dạy trong các Areopagus ở Athens để một hội đồng các mósofos Hy Lạp, cho biết, "Thiên Chúa bỏ qua thời gian của sự thiếu hiểu biết như vậy, nhưng bây giờ chỉ huy tất cả mọi người ở khắp mọi nơi để ăn năn" (Cv 17: 30 ).
Nó cũng nói trong bức thư của mình: "Đừng có tỏ vẻ khinh cho sự phong phú của sự tốt lành của Thiên Chúa, khoan dung và kiên nhẫn của mình, không nhận ra rằng lòng tốt của Thiên Chúa dẫn bạn hướng tới sự ăn năn?" (Rm 2: 4), và nói về "ăn năn mà dẫn đến sự cứu rỗi" (2 Cor 7: 10).
Chúng tôi cũng thấy rằng khi Chúa Giêsu phỏng vấn những người đàn ông và phụ nữ được yêu cầu phải từ bỏ tội lỗi của họ trước khi đi theo anh. Cho dù bạn nói chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi giàu có và yêu cầu anh ta để lại tài sản của mình (Lc 18: 18-30), hoặc vào căn nhà của Xa-chê và nói về ơn cứu độ đã đến nhà mình vào ngày hôm đó vì Xa-chê đã quyết định để cho một nửa tài sản của mình cho người nghèo và trả lại tất cả mọi thứ ông đã bị đánh cắp (Luca 19: 1-10), hoặc nói chuyện với người phụ nữ bên giếng Gia-cốp và yêu cầu cô gọi chồng Gen 4 : 16), hoặc với Nicôđêmô và bị khiển trách bởi sự hoài nghi giáo sĩ do Thái của mình và tự hào về kiến ​​thức của mình, Tướng 3: 1-21), Chúa Giêsu luôn luôn đặt ngón tay của mình về vấn đề tội lỗi đó là đáng chú ý nhất trong cuộc đời của người đó. Trong thực tế, chúng ta có thể hỏi nếu có ai trong các Phúc Âm bao giờ đến với đức tin chân thành trong Chúa Kitô mà không ăn năn tội lỗi của họ.
Khi chúng ta nhận ra rằng niềm tin tiết kiệm thật phải được đi kèm với sự ăn năn chân thành của tội lỗi, giúp chúng ta hiểu được tại sao một số nhà truyền giáo của Tin Mừng là những kết quả rất không đầy đủ ngày hôm nay. Nếu cần phải ăn năn tội lỗi không được nhắc đến, đôi khi thông điệp phúc âm nắm tới "tin vào Chúa Giêsu Kitô và được cứu" mà không đề cập đến sự ăn năn cho không có gì. " Nhưng phiên bản này tưới xuống của phúc âm không yêu cầu một công ty và cam kết chân thành với Chúa Kitô; và cam kết với Chúa Kitô, nếu chính hãng, phải có những quyết định từ bỏ tội lỗi.
Rao giảng về sự cần thiết của đức tin không có sự ăn năn chỉ được một nửa giảng Tin Lành. Có thể nhiều người vẫn nhầm lẫn và bị lừa dối, nghĩ rằng họ đã nghe Tin Mừng Kitô giáo và đã cố gắng, nhưng không có gì xảy ra.
Họ thậm chí có thể nói như sau: "Tôi đã chấp nhận Chúa Kitô là Đấng Cứu Rỗi nhiều lần, nhưng đã không làm tôi bất kỳ tốt." Tuy nhiên, họ không bao giờ nhận được sự thật Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế của họ, vì Ngài đến với chúng ta trong uy nghi và mời gọi chúng ta nhận anh khi anh là người xứng đáng để được, và nhu cầu cũng thừa nhận như là Chúa tuyệt đối của cuộc sống của chúng tôi .
Cuối cùng, những gì chúng ta sẽ nói về thực tế phổ biến của yêu cầu mọi người cầu nguyện để tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của cá nhân họ và Chúa? Kể từ khi đức tin trong Chúa Kitô một người phải có một quyết định chính hãng của ý chí, nó thường rất hữu ích để thể hiện quyết định này to, và nó có thể mất khá tự nhiên dưới dạng một lời cầu nguyện với Chúa Kitô mà bạn chúng ta nói về nỗi buồn của chúng tôi cho tội lỗi, mục đích của chúng ta từ bỏ tội lỗi và quyết tâm của chúng tôi để đặt niềm tin của chúng ta nơi Ngài.
Một câu của loại đó bày tỏ sự lớn tiếng không có quyền lực để cứu bản thân, nhưng thái độ của trái tim mà đại diện là một sự chuyển đổi thực sự, và quyết định bày tỏ lời cầu nguyện mà thường có thể là thời điểm người đó đạt đến kinh nghiệm đức tin trong Chúa Kitô.

Cả hai ăn năn đức tin TIẾP TỤC CÙNG CUỘC SỐNG

Mặc dù chúng tôi đã được xem xét đức tin ban đầu và sự ăn năn là hai khía cạnh của việc chuyển đổi mà xuất hiện ở phần đầu của đời sống Kitô hữu, điều quan trọng là nhận ra rằng đức tin và sự ăn năn không giới hạn đầu của đời sống Kitô hữu. Chúng khá thái độ trái tim mà tiếp tục trong suốt cuộc đời của chúng ta là Kitô hữu. Chúa Giêsu nói với các môn đệ cầu nguyện câu nói hàng ngày: "Xin tha nợ chúng tôi, như chúng con cũng tha nợ chúng ta" (Mt 6, 12), một câu, nếu chân thành, sẽ liên quan đến đau khổ hàng ngày cho tội lỗi và ăn năn chính hãng . Và Chúa Kitô phục sinh nói với các nhà thờ ở La odicea: "Tôi quở trách sửa phạt và những người tôi yêu. Vì vậy, có một cách nghiêm túc, và ăn năn "(Khải Huyền 3: 19, 2 Cor 7:10).
Về đức tin, Thánh Phaolô nói với chúng ta: "Và bây giờ ba vẫn: đức tin, hy vọng và tình yêu. Nhưng lớn nhất trong số này là tình yêu "(1 Cor 13: 13). Không nghi ngờ gì ông đang đề cập đến những ba người vẫn còn cánh trong suốt cuộc đời này, và có lẽ cũng có nghĩa là tiếp tục suốt đời.
Nếu đức tin là tin tưởng Thiên Chúa cho tất cả các nhu cầu của chúng tôi, thái độ này sẽ không bao giờ chấm dứt, ngay cả trong thế giới bên kia. Nhưng dù sao, nó được chỉ định rõ ràng rằng đức tin tiếp tục trong suốt cuộc đời. Paul cũng nói, "Bây giờ tôi sống trong xác thịt tôi sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu tôi và hiến mạng vì tôi" (Gal 2: 20).
Do đó, mặc dù sự thật là đức tin cứu ban đầu và sự ăn năn ban đầu một lần trong cuộc sống của chúng tôi xảy ra, và khi chúng xảy ra là việc chuyển đổi thực sự, thái độ trung tâm của sự ăn năn và đức tin chỉ bắt đầu từ chuyển đổi.

Những thái độ như nhau nên tiếp tục trong suốt quá trình của đời sống Kitô hữu của chúng ta. Mỗi ngày sẽ có một sự ăn năn chân thành cho tất cả những tội lỗi chúng ta đã phạm, và đức tin trong Chúa Kitô mà Ngài sẽ cung cấp nhu cầu của chúng tôi và củng cố chúng ta sống đời sống Kitô hữu.