THE ÁN CUỐI CÙNG

(1)

A. Thiên Chúa đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ phán xét ​​thế giới trong sự công bình của Đức Chúa Giêsu Kitô, mà tất cả quyền lực và bản án đã được đưa ra bởi Chúa Cha: Hành vi. 17:31; Tháng Sáu 5:22, 27.
B. Vào ngày đó không chỉ là thiên thần bỏ đạo sẽ bị xét xử 1 Cor 6: 3; Jud. 6.
C. mà còn tất cả những người đã sống trên trái đất xuất hiện trước tòa án của Đức Kitô: Mt. 16:27; 25: 31-46; Cv. 17:30, 31; Ro. 2: 6-16; 2 Thes. 1: 5-10; 2 Peter 3: 1-13; Ấp . 20: 11-15.
D. chiếm suy nghĩ, lời nói và hành động của họ, và để nhận được theo những gì họ đã làm trong khi trong cơ thể, cho dù tốt hay xấu: 2 Cor 5:10; 1 Cor 4: 5; Mt. 12:36.
(2)
A. Mục đích của Thiên Chúa trong việc thiết lập ngày này là biểu hiện của sự vinh quang của lòng thương xót của mình trong sự cứu rỗi đời đời của bầu, và công lý của mình trong sa hỏa ngục đời đời của người vô giá trị, những người xấu xa và không vâng lời: Ro. 9: 22, 23.
B. cho thì người công bình sẽ vào sự sống đời đời và nhận được sự viên mãn của niềm vui và vinh quang với những phần thưởng đời đời trong sự hiện diện của Chúa; nhưng kẻ ác, những người không biết Thiên Chúa và không tuân theo phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, thì bị quăng vào đau khổ đời đời và bị trừng phạt với sự hủy diệt đời đời từ sự hiện diện của Chúa và sự chói sáng của quyền lực của mình: Mt.18: 8; 25: 41.46; 2 Thes. 1: 9; Tôi có 6: 2; Jud. 6; Rev. 14:10, 11 ;. Lc. 3:17; Mác 9: 43,48; Mt. 3:12;5:26; 13: 41,42; 24:51; 25:30.
(3)
A. Như Đức Kitô muốn chúng ta hoàn toàn tin rằng sẽ có một ngày Phán xét, cả hai để ngăn chặn tất cả những người đàn ông từ tội lỗi: 2 Cor 5:10, 11.
B. để được an ủi lớn hơn của các thần thánh trong nghịch cảnh của họ: 2 Ts. 1: 5-7.
C. và cũng muốn người đàn ông không biết khi nào sẽ ngày hôm đó, để từ bỏ tất cả an ninh xác thịt và luôn tìm kiếm cho họ không biết mấy giờ thì Chúa: Ông 13: 35-37; Lc. 12: 35-40.
D. và luôn sẵn sàng để nói: Hãy đến, Chúa Giêsu; đi nhanh chóng, Amen: Ấp. 22: 20

THE ÁN CUỐI CÙNG

Một đồng thời quan trọng của sự trở lại của Chúa Kitô là phán quyết cuối cùng sẽ được tính chất chung.Chúa lại đến với mục đích chính xác để phán xét kẻ sống và ghi lại từng cá nhân để số phận đời đời của mình.

GIÁO LÝ VỀ ÁN TRÊN LỊCH SỬ

Các học thuyết về bản án nói chung và cuối cùng là từ lần đầu tiên của kỷ nguyên Kitô giáo liên quan đến sự sống lại của người chết. Ý kiến ​​chung là những người chết sẽ sống lại để bị xét xử theo những việc đã cam kết trong cơ thể. Sự chắc chắn của thử nghiệm này được nhấn mạnh như một lời cảnh báo nghiêm.Học thuyết này và ý tưởng chủ đạo hơn là thử nghiệm này sẽ được đi kèm bởi sự tàn phá của thế giới.
Nhìn chung, các Giáo Phụ của Giáo Hội tiên khởi đã không suy đoán nhiều về bản chất của sự phán xét cuối cùng, nhưng Tertullian là một ngoại lệ. Augustine đã tìm cách giải thích một số các báo cáo mang tính tượng trưng của Kinh Thánh về việc xét xử. Trong thời Trung cổ triết học đã thảo luận vấn đề này rất chi tiết. Họ cũng tin rằng sự sống lại của người chết sẽ được theo sau ngay lập tức bởi sự phán xét chung, và rằng điều này sẽ đánh dấu sự kết thúc của thời gian của con người.
Trong ý nghĩa chung tất cả các sinh vật có lý trí sẽ được trình bày tại phiên tòa, và nó sẽ mang lại một tuyên bố chung của các sự kiện của từng giếng của cái tốt và cái xấu.
Chúa Kitô sẽ được các thẩm phán, nhưng những người khác sẽ được liên kết với Ngài trong hành án; Tuy nhiên, không như các thẩm phán theo đúng nghĩa của từ này. Ngay sau khi phiên tòa sẽ có một đám cháy lớn phổ quát. Ở đây chúng ta lại ra xem xét một số các chi tiết khác.
Các nhà cải cách một phần của khái niệm này nói chung, nhưng thêm vào một ít hoặc không có gì với khái niệm chi phối. Quan điểm tương tự được tìm thấy trong tất cả các giáo phái Tin Lành mà rõ ràng nhà nước rằng sẽ có một ngày phán xét cuối của thế giới, nhưng không đi vào chi tiết. Điều này đã được các khái niệm chính thức của nhà thờ cho đến thời điểm hiện tại. Điều này không có nghĩa là khái niệm khác tìm biểu thức. bách phân loại của Kant suy ra sự tồn tại của một thẩm phán tối cao để thẳng tất cả các lỗi.
Một số đã không có ý định chấp nhận hiến pháp đạo đức của vũ trụ, hay tin điều đó! lịch sử đã được chuyển hướng tới một kết thúc có đạo đức, và do đó phủ nhận bản án trong tương lai. Von Hartmann đã cho ý tưởng này một công trình triết học. Trong thần học hiện đại amplitudista, với sự nhấn mạnh vào thực tế rằng Thiên Chúa là nội tại trong tất cả các quá trình của lịch sử, có một xu hướng mạnh mẽ để xem xét bản án tiểu học, nếu Đức Chúa Trời ở giữa loài người không gián đoạn hoặc tạm đình chỉ không ai trong số các thuộc tính của Hữu của bạn. vì vậy, bản án là không đúng hơn trong tương lai hơn trong hiện tại.
Theo như Thiên Chúa là tác giả của nó, bản án như vậy là không đổi và vĩnh viễn như hành động của nó trong đời sống con người. Hoãn phiên tòa trong một thời gian tương lai được công xấu hiểu công lý như thể anh có thể ngủ hoặc bị đình chỉ, hoàn toàn gắn với các điều kiện bên ngoài. Ngược lại, các lĩnh vực công lý phải được tìm kiếm chủ yếu không phải bên ngoài, nhưng bên trong.
Dispensationalists tin hết lòng trong bản án tương lai, nhưng bản án trong nói chuyện nhiều. Theo họ sẽ có một thử nghiệm trong Parousia, một trong những mặc khải của Chúa Kitô và cũng là ở phần cuối của thế giới.
BẢN CHẤT CỦA ÁN
Các phán quyết cuối cùng được nói đến trong Kinh Thánh không thể được coi là một quá trình tâm linh, vô hình và vô tận, như thể nó là giống hệt với sự quan phòng của Thiên Chúa trong lịch sử. Đây không phải là phủ nhận thực tế rằng có một bản án tỉnh của Thiên Chúa trong các sự kiện trong các cá nhân và các quốc gia, mặc dù không phải luôn luôn được công nhận là tốt.
Kinh Thánh dạy chúng ta rõ ràng rằng Thiên Chúa, cho đến nay, hãy truy cập ác với hình phạt và phần thưởng tốt với phước lành, và những hình phạt và phần thưởng là tích cực trong một số trường hợp;nhưng ví dụ khác được liệt kê như là kết quả tự nhiên và quan phòng của ác cam kết hoặc thực hiện tốt, Deut. 9: 5; Sal 09:16 .; 37: 28; 59: 13; Châm ngôn 11: 5;. 14: 11; Isa. 32:16, 17; Lâm. 5: 7.
ý thức của con người cũng minh chứng cho thực tế này. Nhưng nó cũng là rõ ràng trong Kinh Thánh rằng bản án của Thiên Chúa trong cuộc sống hiện tại không phải là chính thức. Đôi khi cái ác tiếp tục mà không bị trừng phạt do, và nó không phải là luôn luôn khen thưởng với các phước lành đã hứa trong cuộc sống này. Những ngày ác của yêu cầu của mình, và rằng chúng ta bước đi buồn bã trước khi Chúa các đạo binh?Vì vậy chúng tôi nói bây giờ: Phúc cho kẻ kiêu ngạo và những người làm việc ác không chỉ có bạn bè đã phải vật lộn với vấn đề khổ đau của người công bình, và như vậy là Asaf cũng trong Thánh Vịnh 73 ..
Kinh Thánh dạy chúng ta phải nhìn vào sự phán xét cuối cùng về nó như là câu trả lời dứt khoát từ Thiên Chúa cho tất cả những vấn đề này, như các giải pháp của vấn đề như vậy, và là loại bỏ tất cả những khác biệt rõ ràng về điều này, Matt. 25: 31-46; Giăng 5: 27-29; Cv. 25:24; Rom. 2: 5-11; Dt. 9:27; 10:27; Fart II 3: 7; Rev .. 20: 11-15. Những đoạn này không đề cập đến một quá trình, nhưng một sự kiện rất rõ ràng diễn ra vào cuối thời gian. Nó được giải thích như đi kèm với lịch sử khác, chẳng hạn như sự xuất hiện của sự kiện Đức Giêsu Kitô, sự sống lại của kẻ chết và sự đổi mới của đất trời.

Quan niệm sai lầm ÁN

CÁC THỬ SẼ hoàn toàn ẩn dụ
Theo Schleiermacher và nhiều học giả khác của Đức mô tả trong Kinh Thánh về sự phán xét cuối cùng phải được hiểu như là dấu hiệu biểu tượng của thực tế rằng thế giới và các nhà thờ cuối cùng sẽ tách. Cách giải thích này phục vụ để làm bốc hơi toàn bộ ý tưởng của một phán quyết pháp y! quyết tâm của công chúng về trạng thái cuối cùng của con người. Đó là một lời giải thích rằng chắc chắn không làm công lý cho các tuyên bố mạnh mẽ của Kinh Thánh về sự phán xét tương lai được coi là một tuyên bố chính thức, công khai và chính thức.
Cuộc thử nghiệm sẽ được RIÊNG nội tại
Các Schelling nói rằng "lịch sử của thế giới là sự phán xét thế giới" có chứa một yếu tố của sự thật mà không nghi ngờ gì. Như đã nêu ở trên, có những biểu hiện của công lý trừng phạt của Thiên Chúa trong lịch sử của các quốc gia và cá nhân.
Các phần thưởng hay hình phạt có thể có tính chất tích cực, hoặc có thể là kết quả tự nhiên của đúng hay sai. Nhưng khi amplituditas nhiều học giả cho rằng sự phán xét của Thiên Chúa là hoàn toàn nội tại và được xác định hoàn toàn bởi trật tự luân lý của thế giới, chắc chắn không làm công lý cho những lời giải thích của Kinh Thánh.
ý muốn của Ngài về Thiên Chúa là nhàn rỗi, mà chỉ tìm kiếm và duyệt cho phát thưởng và trừng phạt.Phá hủy hoàn toàn ý tưởng của bản án là một sự kiện bên ngoài và nhìn thấy được, mà sẽ diễn ra vào một thời điểm xác định trong tương lai.
Ngoài ra, nó không thể đáp ứng những khát vọng của trái tim con người cho công lý hoàn hảo. bản án lịch sử luôn một phần xung quanh, và đôi khi để lại ấn tượng về những người đàn ông là một trò hề công lý. Có luôn luôn là và vẫn còn thời gian cho những lúng túng trong công việc và Asaph.
CÁC THỬ SẼ KHÔNG LÀ MỘT TRƯỜNG SINGLE
tương lai premillennial hiện tại và nói chuyện của ba bản án khác nhau. phân biệt:
1. Một thử nghiệm của các thánh phục sinh và sống trong Parousia hoặc lần thứ hai của Chúa, mà tiếp tục công khai minh oan các thánh, khen thưởng cho mỗi theo để tác phẩm của mình và chỉ những nơi tương ứng của họ) trong tương lai vương quốc Millennial .
2. Bản án trong sự mặc khải của Chúa Kitô (Chúa 's ngày) ngay sau khi nạn, trong đó, theo đến các khái niệm chi phối, các quốc gia dân ngoại sẽ được đánh giá là quốc gia} theo thái độ mà họ đã thực hiện đối với Phúc Âm hóa phần còn lại của Israel (các anh em của Chúa). Sự tham gia của các nước này vào vương quốc phụ thuộc vào kết quả của cuộc thử nghiệm. Đây là ý kiến được đề cập trong Matt. 25: 31-46. Nó được tách ra từ các thử nghiệm đầu tiên cho một thời gian bảy năm.
3. Một phán quyết của người chết ác trước ngai lớn màu trắng, được mô tả trong sách Khải Huyền. 20: 11-15. Người chết được đánh giá theo các tác phẩm của họ, và điều này quyết định mức độ trừng phạt họ sẽ nhận được. Cuộc thử nghiệm này sẽ là một ngàn năm sau khi trước đó một . Nó nên được lưu ý, tuy nhiên, rằng Kinh Thánh luôn luôn nói về sự phán xét ​​đến như một sự kiện duy nhất. Nó dạy cho chúng ta nhìn về phía trước, không quay trở lại với những ngày của cuộc thử nghiệm, nhưng một ngày.
Premillennialists cảm thấy lực lượng của lập luận này, bởi vì vặn lại rằng nên có một ngày cho một ngàn năm. Ngoài ra, có những đoạn trong Kinh Thánh rằng nó sau với sự phong phú rõ ràng rằng người công bình và kẻ gian ác xuất hiện tại tòa án với nhau cho một ly cuối cùng, Mát. 7:22, 23; 25: 31-46; Rom. 2: 5-7;Rev .. 11:18; 20: 11-15. Ngoài ra, cần lưu ý rằng bản án của kẻ ác được biểu diễn như một sự đồng thời paurosia và mạc khải, II Thes. 1: 7-10; II Pet. 3: 4-7.
Và cuối cùng, cần nhớ rằng Thiên Chúa không phán xét các quốc gia như các quốc gia khi nói đến hậu quả đời đời, nhưng chỉ có cá nhân; và một ly thức của người công bình và kẻ ác có thể không thể cho đến khi kết thúc của thế giới. Thật khó để xem như thế nào ai có thể cho một giải thích Mat phù hợp và chấp nhận được. 25: 31-46, ngoại trừ trên giả định rằng bản án được gọi là phần bao quát tất cả những người đàn ông, và rằng họ được đánh giá, không như các quốc gia, nhưng là cá nhân. Cho đến khi Meyer và Alford được tính là premillennial tin rằng điều này là tiếp xúc bền vững duy nhất.
Nó XÉT RẰNG ÁN CUỐI CÙNG là không cần thiết
Một số cho rằng các phán quyết cuối cùng là hoàn toàn không cần thiết vì số phận của mỗi con người được xác định tại thời điểm cái chết của ông. Nếu một người đàn ông ngủ trong Chúa Giêsu đã cứu; và nếu ông ta chết trong tội lỗi của mình, ông đã bị mất. Kể từ khi vấn đề đã được xác định, bất kỳ yêu cầu tư pháp tiếp theo là cần thiết, và do đó, bản án cuối cùng là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng sự chắc chắn của sự phán xét tương lai không phụ thuộc vào các khái niệm về nhu cầu.
Chúa dạy chúng ta rõ ràng trong lời của Ngài rằng sẽ có phán quyết cuối cùng, và điều này xác định các vấn đề cho tất cả những ai nhận Thánh Kinh như là quy tắc cuối cùng của đức tin. Hơn nữa, nó là hoàn toàn sai! các giả định mà lập luận này được phát triển, ví dụ, rằng sự phán xét cuối cùng sẽ phục vụ để xác định những gì cần được các trạng thái tương lai của con người.
Nó sẽ thay để vẽ lại những sinh vật trước khi tất cả hợp lý declarative vinh quang! Thiên Chúa trong một hành động chính thức pháp y, mà phóng đại sự thánh thiện một tay và công lý của Thiên Chúa, và mặt khác, ân sủng và tình thương của Ngài. Nó cũng phải nhớ rằng bản án của ngày cuối cùng sẽ khác nhau trong hơn một khía cạnh, trong đó có khi cái chết của mỗi cá nhân đến. Nó sẽ không là bí mật, nhưng công chúng;không tương ứng với các linh hồn xung quanh, mà còn là cơ thể; sẽ không đề cập đến một cá nhân duy nhất, nhưng tất cả mọi người.
CÁC THẨM PHÁN VÀ RẰNG tham dự
Đương nhiên, sự phán xét cuối cùng, giống như tất cả thêm quảng cáo công trình của Thiên Chúa, là công trình của Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng Kinh Thánh thuộc tính đặc biệt với Chúa Kitô. Medianera Kitô trong khả năng tương lai của mình sẽ phán xét, Mat. 25:31, 32; John 5:27; Cv. 10:42 17:31; Phil. 2:10; II Tim. 4: 1.
Đoạn như Matt. 28:18; John 5:27; Phil. 2: 9, 10, để lại nhiều bằng chứng rằng vinh dự phán xét kẻ sống và kẻ chết đã được trao qua trung gian Đức Kitô như là phần thưởng cho việc chuộc tội của mình và là một phần của sự bành trướng của nó. Điều này có thể được coi là một trong những danh hiệu cao nhất của vương quyền của Người. Trong khả năng của mình như là thẩm phán, cũng vậy, Chúa Kitô cứu người của mình để cuối cùng: Hoàn thành việc mua lại của họ; Nó biện minh công khai, và loại bỏ chúng khỏi những hậu quả cuối cùng của tội lỗi.
Trong đoạn như Matt. 13:41, 42; 24:31; 25:31, nó có thể được suy ra rằng các thiên thần sẽ giúp đỡ trong việc vĩ đại này. Rõ ràng, trong một số thánh cảm giác họ ngồi và thẩm phán với Chúa Kitô, Tv 149:. 5-9; 1 Cor. 6: 2, 3; Rev .. 20: 4. Thật khó để nói chính xác những gì liên quan đến việc này. Nó đã được giải thích rằng các thánh lên án thế giới thông qua đức tin của họ, trong cùng một cách mà Ninevite lên án những thành phố vô tín của ngày của Chúa Giêsu; hoặc chỉ đồng tình với Chúa Kitô để phán xét.
Nhưng lập luận của Paul trong I Cor. 6: 2, 3 dường như đòi hỏi một cái gì đó nhiều hơn này, bởi vì không có hai giải thích đề nghị chứng minh rằng Corinthians đã có thể đánh giá các vấn đề nảy sinh trong các nhà thờ. Mặc dù nó có thể không được dự kiến ​​của các vị thánh đã biết tất cả những ai xuất hiện tại tòa án, cũng không có thể áp dụng các hình phạt, nhưng sẽ có một số sự tham gia tích cực trong các thử nghiệm sẽ Kitô, mặc dù nó là không thể nói chính xác những gì sẽ được một phần.
CÁC BÊN được đánh giá
Kinh Thánh có chứa chỉ dẫn rõ ràng rằng có ít nhất hai phần sẽ được đánh giá. Rõ ràng là các thiên sứ sa ngã xuất hiện trước tòa án của Thiên Chúa, Mat. 8: 29; 1 Coro 6: 3; Fart II 2: 4; Jude 6. Satan và các quỷ của ông sẽ tìm lên án cuối cùng của họ trong ngày phán xét. Nó cũng là hoàn toàn rõ ràng rằng mỗi cá nhân của nhân loại sẽ phải xuất hiện trước tòa án, Eccles. 12:14; Tv 50: 4-6;. Mát. 00:36, 37; 25: 32; Rom. 14:10; II Cor. 5:10; Rev .. 20:12.
Những đoạn này chắc chắn không có chỗ cho khái niệm của Pelagians cũng không phải của những người đi theo họ, rằng phán quyết cuối cùng sẽ được giới hạn trong những người đã được hưởng những đặc quyền của phúc âm. Hoặc họ không ủng hộ ý tưởng của những sectarians người lập luận rằng những người công bình sẽ không được lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, nhưng đã không đến để phán xét kết tội.
Tuy nhiên, đôi khi nó phản đối thì những tội lỗi của các tín hữu, những người đã được tha thứ chắc chắn không được công bố tại thời điểm đó; nhưng Thánh dẫn chúng ta mong đợi rằng chính nó sẽ được công bố, "mặc dù, do đó, sẽ được tiết lộ là tội lỗi được tha thứ. Đàn ông sẽ bị xét xử đối với mọi lời hư không, Matt.00:36, và mọi điều bí mật, Rôma. 02:16; 1 Cor. 4: 5, và không có nghi ngờ rằng điều này được giới hạn ở những dấu hiệu xấu xa.
Hơn nữa là bằng chứng hoàn hảo với những đoạn như Matt. 13:30, 40-43, 49; 25: 14-23, 34-40, 46, mà người công chính xuất hiện trước tòa án của Đức Kitô. Đó là khó khăn hơn để xác định, nếu các thiên thần tốt phải chịu sự phán xét cuối cùng trong bất kỳ ý nghĩa của từ này. Tiến sĩ Bavinck là nghiêng để suy ra từ 1 Cor. 6: 3 nó sẽ tự; nhưng đoạn này không chứng minh được điểm. Tôi sẽ nếu từ được trước bởi aggelous Và điều này, đặc biệt là khi các thiên thần được miêu tả rõ ràng không có gì là thừa tác viên của Chúa Kitô liên quan đến ngày phán xét, Mat. 13:30, 41; 25:31; II Thes. 1: 7.8.

THỜI GIAN XÉT XỬ

Mặc dù thời gian phán xét tương lai không thể được xác định ở tất cả, nó có thể được cố định tương đối, tức là liên quan đến biến cố tận thế khác. Nó rõ ràng là kết thúc của thế giới hiện nay, bởi vì phán quyết sẽ được thông qua trên toàn bộ cuộc sống của mỗi cá nhân, Mat. 13: 40-43; II Pet. 3: 7. Nó cũng sẽ là một trong các tâm sở của việc sắp tới (Parousia) của Chúa Giêsu Kitô, Matt. 25: 19-46; II Thes. 1: 7-10; II Pet. 3: 9, 10, và sẽ tiếp tục ngay sau khi sống lại của Dan đã chết,. 12: 2; John 5:28, 29; Rev .. 20:12, 13.
Các câu hỏi liệu ngay trước hoặc trùng với, hoặc tiếp tục ngay đến thiên đường và trái đất mới không thể được đặt trên cơ sở kết luận kinh điển, Rev. 20:11 dường như chỉ ra rằng sự chuyển hóa của vũ trụ sẽ diễn ra khi phiên tòa bắt đầu; II Peter 3: 7, hai đồng bộ; và sách Khải Huyền. 21: 1 rằng việc gia hạn của trời đất sẽ theo thử nghiệm. Chúng ta có thể nói về họ nữa trong một ý nghĩa chung như đồng thời. Nó là bằng nhau không thể xác định thời gian chính xác! Del suy ra từ những đoạn này, và như thế, đó là một ngày chính xác 24 giờ, như trong Kinh Thánh nhiều hơn một cảm giác vô thời hạn.
Tuy nhiên, mặt khác, việc giải thích của một số các premillennial, đó là một chỉ định của tất cả các thời kỳ ngàn năm toàn không thể được coi là chính đáng. Khi ngày từ được dùng để chỉ một thời gian, nó là một, mà là một tổng thể được xác định bởi một số tính năng đặc biệt, thường được đặc trưng hoàn toàn bởi các hoạn nạn, và "ngày cứu độ" là thời kỳ phân biệt bởi đầy đủ, do chào lợi nổi bật hay ân huệ của Thiên Chúa.
Và chắc chắn nó không thể nói rằng các thiên niên kỷ của thời kỳ premillennial, nhưng bắt đầu và kết thúc với bản án, là hoàn toàn trong thời gian thử nghiệm. Đó thật là một khoảng thời gian của niềm vui, của sự công bình và hòa bình. Các tính năng nổi bật của nó chắc chắn không phải là thử nghiệm.
CÁC MỨC ĐỘ ÁN
Rõ ràng, các biện pháp mà các thánh và những người tội lỗi sẽ được đánh giá sẽ là ý muốn của Chúa. Điều này sẽ không giống nhau cho tất cả mọi người. Một số đã được đặc quyền hơn những người khác, và điều này tự nhiên làm tăng trách nhiệm của bạn, Mat. 11: 21-24; Rom. 2: 12-16. Điều này không có nghĩa là sẽ có những điều kiện khác nhau của sự cứu rỗi cho các loại khác nhau của người dân.
Đối với tất cả những người xuất hiện tại tòa án để lên thiên đàng hay loại của nó sẽ phụ thuộc vào những người mà họ đang mặc sự công bình của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng sẽ có mức độ khác nhau của ban phước trên trời như là hình phạt trong địa ngục. Và các lớp sẽ được xác định bởi những gì đã được thực hiện trong xác thịt, Mat. 11:22, 24; Lục. 00:47, 48; 20: 47; Dan. 12: 3; II Côrinhtô 9: 6.
Các dân ngoại sẽ bị xét xử theo luật tự nhiên, được ghi trong trái tim của họ; dân Israel của gian kỳ cũ, bởi sự mặc khải của Cựu Ước, và không có gì khác cho nó; và những người đã được hưởng ánh sáng của Tin Mừng, thêm vào ánh sáng của thiên nhiên và sự mặc khải của Cựu Ước, sẽ được đánh giá theo ánh sáng lớn hơn họ nhận được. Chúa sẽ ban cho mỗi người đàn ông do mình.

TÙNG KHÁC NHAU CỦA ÁN

Chúng ta phải phân biệt ở đây:
1. THE COGNITIO Causae:
Chúa sẽ kiến ​​thức về tình trạng của tất cả các sự kiện trong quá khứ của cuộc sống con người, bao gồm cả những suy nghĩ bí mật và ý định trong lòng. Điều này được giải thích trong Kinh Thánh tượng trưng như mở sách, Dan. 07:10; Rev .. 20: 2. peeps ngày của Malachi nói về một cuốn sách viết hồi ký trước Thiên Chúa, Mal 3:16 .. Đây là một mô tả tượng trưng được thêm vào để hoàn thành ý tưởng của bản án.
Nói chung, một thẩm phán có cuốn sách: Pháp luật và báo cáo những trình bày trước mặt anh. Trong tất cả các xác suất, các con số trong trường hợp này đề cập chỉ đơn giản là để sự toàn tri của Thiên Chúa.
Một số nói chuyện của Sách Lời Chúa như các cuốn sách luật, và các cuốn hồi ký như cuốn sách của tiền định; báo cáo riêng của Thiên Chúa. Nhưng nó là rất nghi ngờ rằng chúng ta rỏ ràng như vậy.
2. THE sententiae PROMULGATIO:
Sẽ có một ban hành bản án. Ngày: thử nghiệm là ngày thạnh nộ và sự mặc khải của phán xét công bình của Thiên Chúa, Rôma. 2: 5. Tất cả mọi thứ đã được tiết lộ trước sự phán xét của tòa án tối cao, II Cor. 5:10.
Ý nghĩa của công lý đòi hỏi điều đó. Câu tuyên bố trên mỗi người sẽ không bí mật, không được biết đến cho người đó xung quanh, nhưng được công bố công khai, do đó, ít nhất, những người quan tâm đến kích.Do đó công lý và ân sủng của Thiên Chúa sẽ tỏa sáng trong tất cả vinh quang của nó.
3. CÁC sententiae executio:
Sự phán xét của người công bình sẽ mang lại phước lành vĩnh cửu, và những đau khổ đời đời ác. Thẩm phán sẽ phân chia nhân loại thành hai phần, như mục tử tách biệt chiên với dê, Mat. 25:32 et seq.
Theo quan điểm của những gì sẽ được nói về trạng thái cuối cùng, trong chương tiếp theo, không còn chúng tôi có thêm nó ở đây.

NHÀ NƯỚC CUỐI CÙNG

Phán xét cuối cùng xác định, và do đó tự nhiên dẫn đến trạng thái cuối cùng của những người xuất hiện trước tòa án. trạng thái cuối cùng của ông sẽ đau khổ đời đời hay hạnh phúc đời đời.

THE END CỦA NHÀ NƯỚC WICKED.

Có đặc biệt là ba điểm đáng được xem xét ở đây.
NƠI ĐỂ ĐƯỢC ĐƯỢC SỰ WICKED
Rõ ràng, có trong thần học ngày nay là một khuynh hướng trong một số vòng tròn, để xua đuổi các ý tưởng của hình phạt đời đời. Annihilationists, mà vẫn được đại diện trong giáo phái như Cơ Đốc Phục Lâm và bình minh ngàn năm và các luật sư có điều kiện bất tử, phủ nhận sự tồn tại tiếp tục của kẻ ác, và do đó được coi là một nơi không cần thiết đối với hình phạt đời đời.
Amplitudista trong thần học hiện đại từ hoàn toàn chủ quan, như những người đàn ông có thể được tìm thấy ngay cả khi họ vẫn còn trên trái đất, và điều đó sẽ trở thành vĩnh viễn trong tương lai. Nhưng cách giải thích này thực sự là không làm công lý cho các dữ liệu của Kinh Thánh. Không có chỗ cho sự nghi ngờ hợp lý về thực tế rằng Kinh Thánh dạy về sự tồn tại tiếp tục của những kẻ ác, ác 24: 5;. 25:30, 46; Lục. 16: 19-31.
Ngoài ra chắc chắn luôn luôn sử dụng từ ngữ địa phương. Gehenna gọi nơi đau khổ, một dẫn xuất của Hebrew ge (đất, hay thung lũng) và Hi-nôm hoặc Hi-nôm tên beney, tức là Hi-nôm, con của Hi-nôm. tên này ban đầu được áp dụng cho một thung lũng nằm phía tây nam Jerusalem. Đó là nơi thờ thần tượng ác hy sinh con cái của họ để Mo-lóc bằng cách làm cho họ đi qua lửa.
Do đó nó được coi là ô uế và trong ngày sau tophet (nhổ), như là một khu vực công khai đê hèn. Ngọn lửa cũng liên tục đốt có để tiêu thụ các chất thải của Jerusalem.
Kết quả là nó đã trở thành một biểu tượng của các vị trí của hình phạt đời đời. Sai 18:. 9 nói về mười geennan tou tinh khiết, lò sưởi, và biểu hiện mạnh mẽ này đã được sử dụng đồng nghĩa với aionion đổ vào lửa đời đời, đoạn thơ trên.
Rev .. 20:14, 15, trong đó sử dụng tốt. Thực tế là các điều khoản nói trên là tất cả các định danh địa phương, chúng ta có thể suy ra rằng địa ngục là một nơi. Ngoài ra, biểu địa phương thường được sử dụng kết hợp với nó. Kinh Thánh nói về những người sẽ bị loại ra khỏi thiên đàng, mô tả trong Lu-ca 16: 19-31 là các địa phương.
CÁC NHÀ NƯỚC TRONG ĐÓ SẼ TIẾP TỤC SỰ TỒN TẠI CỦA NÓ
Nó là không thể xác định với bất kỳ chính xác, những gì sẽ là hình phạt sắp tới của kẻ ác, và đồng ý để nói chuyện một cách thận trọng về vấn đề này.
1. Tích cực, có thể nói là bao gồm một toàn không có lợi cho Thiên Chúa
2. Một bồn chồn bất tận của cuộc sống từ việc bóp nghẹt của tội lỗi.
3. Hình phạt và đau khổ thực sự trong cơ thể và tâm hồn;
4. trừng phạt chủ quan như đau khổ của lương tâm, sự đau đớn, tuyệt vọng, khóc lóc và nghiến răng, Mat. 8:12, 13:50; Marc 9:43, 44, 47, 48. Lục. 16:23, 28; Rev .. 14:10; 21: 8.
Rõ ràng là sẽ có độ cho các trừng phạt kẻ ác. Điều này sau từ những đoạn như Matt. 11:22, 24; Lục.00:47, 48; 20:17.
sự trừng phạt của anh sẽ tương xứng với tội lỗi của họ chống lại ánh sáng mà họ nhận được. Nhưng có sẽ, tuy nhiên, hình phạt đời đời cho tất cả chúng. Điều này được nêu rõ ràng trong Kinh Thánh, Matthew.18: 8; II Thes. 1: 9; Rev .. 14:11; 20:10. Một số phủ nhận rằng có một ngọn lửa đen, vì điều này không thể ảnh hưởng đến tinh thần như Satan và các quỷ của mình. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể biết điều này?
Cơ thể chúng ta hoạt động theo linh hồn của chúng tôi chắc chắn một cách rất bí ẩn. Sẽ có một số hình phạt dương tương ứng với cơ thể chúng ta. Đó chắc chắn là đúng, tuy nhiên, rằng có rất nhiều ngôn ngữ liên quan đến thiên đàng và địa ngục phải được hiểu theo nghĩa bóng.
THỜI GIAN HÀNH HÌNH PHẠT
Các vấn đề của sự vĩnh hằng của sự trừng phạt tương lai nên, tuy nhiên, xem xét đặc biệt hơn vì thường xuyên bị từ chối. Người ta nói rằng những từ được sử dụng trong giai đoạn này. Vâng, nó không thể nghi ngờ rằng cũng được sử dụng trong một số đoạn, nhưng điều này không chứng minh rằng họ luôn có một ý nghĩa hạn chế.
Không phải là nghĩa đen của những từ này. Bất cứ nơi nào! chúng được sử dụng theo cách đó, được sử dụng theo nghĩa bóng và trong những trường hợp như vậy việc sử dụng từ ngữ bóng bẩy thường sau từ kết nối của nó. Ngoài ra, có những lý do tích cực để nghĩ rằng những lời này có ý nghĩa hạn chế ở những đoạn mà chúng ta đang đề cập.
1. Trong Mat. 25:46 cùng một từ mô tả thời gian của cả các phước lành của các thánh và sự trừng phạt của kẻ ác. Nếu sau này không, là nói đúng, bất tận, nó không thể là người đầu tiên:; và chưa có nhiều người đã nghi ngờ sự hình phạt đời đời, không có nghi ngờ hạnh phúc vĩnh cửu.
2. biểu thức khác mà không thể bỏ qua của Marc biến được sử dụng . 9: 48. Trong Ngoài ra, vịnh ngăn cách các thánh và kẻ có tội trong tương lai được cho là cố định và bình thản, Lục. 16: 26.

NHÀ CUỐI CÙNG của người công bình

CÁC SÁNG TẠO MỚI
Các trạng thái cuối cùng của các tín hữu sẽ được đi trước bởi những đoạn văn của thế giới hiện nay và việc loại bỏ sự xuất hiện của động vật, như những điều thực hiện, vì vậy họ đang lung lay up trong một tầm nhìn, Rev. 21: 1. Chỉ sau khi thiết lập mới đã được thành lập, Giêrusalem mới sẽ hạ xuống từ trời từ Thiên Chúa, đền tạm của Đức Chúa Trời sẽ ở giữa những người đàn ông, và rằng những người công chính sẽ nhập vào niềm vui vĩnh cửu.
Nó xảy ra vấn đề thường xuyên, nếu điều này hoàn toàn là một sự sáng tạo mới, hoặc một cuộc canh tân này. nhà thần học Lutheran là cái tâm mạnh mẽ xu hướng ủng hộ những vị trí đầu tiên để thu hút II Pet. 3: 7-13; Rev .. 20:11; và 21: 1; trong khi các nhà thần học cải cách thích thứ hai: ý tưởng, và tìm hỗ trợ cho cô trong Sal 102:. 26, 27 Dt. 1: 10-12; và Heb. 12: 26-28.
CÁC ĐỜI ĐỜI NHÀ của người công bình
Nhiều người cũng quan niệm về thiên đàng như một điều kiện chủ quan, mà con người thưởng thức trong hiện tại, và trong cách của công lý, tự nhiên, sẽ trở thành vĩnh viễn trong tương lai. Nhưng ở đây, quá, phải nói rằng Kinh Thánh trình bày rõ ràng trên trời như một nơi. Chúa Kitô lên trời, mà chỉ có thể có nghĩa là đó là một nơi khác. Nó được viết là nhà Cha của chúng tôi với nhiều biệt thự, Giăng 14: 1, và mô tả mà hầu như không chứa chỉ: điều kiện.
Ngoài ra, người ta nói rằng người tin Chúa đang ở bên trong, trong khi người không tin được ra ngoài, Matt. 22:12, 13; 25: 10-12. Kinh Thánh cho chúng ta lý do để tin rằng người công bình sẽ không chỉ kế thừa trên trời, nhưng toàn bộ sự sáng tạo mới, Mat. 5: 5; Rev .. 21: 1-3.
BẢN CHẤT CỦA THƯỞNG HIS
Phần thưởng của người công chính được mô tả là sự sống đời đời, đó là, không có gì nhưng một cuộc sống vô tận, nhưng cuộc sống trong tất cả sự viên mãn của mình, mà không cần bất kỳ sự không hoàn hảo và rối loạn này, Matt. 25:46; Rom. 2: 7. Sự viên mãn của cuộc sống là tận hưởng trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, mà thực sự là bản chất của sự sống đời đời, Khải huyền. 21: 3. Họ nhìn thấy Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô mặt đối mặt, tìm sự thỏa mãn trong Ngài, vui mừng trong Ngài và vinh danh Ngài. Tuy nhiên, chúng ta không nên nghĩ về những niềm vui của thiên đàng như hoàn toàn tinh thần.
Sẽ có một cái gì đó tương ứng với cơ thể. Trong một mức độ rất cao sẽ trao đổi và xã hội thừa nhận. Nó cũng là rõ ràng, theo Kinh Thánh, sẽ có độ làm phép ở trên trời, Dan. 12: 3; II Cor. 9: 6. việc lành của chúng tôi sẽ là biện pháp thưởng của chúng ta ân sủng, mặc dù không xứng đáng. Tuy nhiên, bất chấp tất cả điều này, niềm vui của mỗi cá nhân sẽ được hoàn hảo và đầy đủ.

Việc tạo ra vật lý sẽ được gia hạn và tiếp tục tồn tại và tác động lên nó.

Ngoài trời mới, Thiên Chúa sẽ thực hiện một "đất mới" (2 Phêrô 3: 13; Khải 21: 1). Một số đoạn văn chỉ ra rằng việc tạo ra vật lý sẽ được gia hạn một cách có ý nghĩa. "Việc tạo ra háo hức chờ đợi sự mặc khải của con cái Thiên Chúa, bởi vì ông bị thất vọng. Điều này đã không xảy ra theo ý chí của mình nhưng bởi cái sắp xếp chúng.
Nhưng nó vẫn là niềm hy vọng vững chắc rằng việc tạo ra chính nó sẽ được giải thoát khỏi tham nhũng mà enslaves, để đạt được sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa "(Rm 8: 19-21).
Nhưng sẽ trái đất mới chỉ, hoặc bị phá hủy hoàn toàn và thay thế bằng một vùng đất mới được tạo ra bởi Đức Chúa Trời? Một số đoạn dường như để nói về một sự sáng tạo hoàn toàn mới: Tác giả của Do Thái (trích dẫn Thánh Vịnh 102) cho chúng ta biết trời đất: "Họ sẽ bị hư mất, nhưng bạn vẫn là mãi mãi. Tất cả trong số họ sẽ mang ra như một áo. Các ngươi sẽ tăng gấp đôi như một tấm chăn và quần áo thay đổi như di chuyển "(Dt 1: 11-12). Sau đó, ông nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã hứa:
"Tuy nhiên, một lần nữa tôi sẽ làm rung chuyển không chỉ trái đất mà còn trên trời" rất nghiêm trọng như liên quan đến "việc loại bỏ những thứ có thể nhìn thấy rằng họ không thể được gỡ bỏ" (Dt 12: 26-27) sốc. Peter nói: "Nhưng ngày Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày hôm đó trời sẽ biến mất với một tiếng gầm; các yếu tố sẽ bị phá hủy bởi hỏa hoạn, và trái đất, với tất cả mọi thứ trong đó sẽ được đốt cháy lên "(2 Phêrô 3: 10).
Một tiết lộ tương tự được tìm thấy trong sách Khải huyền, nơi John nói, "và tôi thấy một ngai lớn màu trắng ... của chạy trốn khỏi mặt đất và bầu trời, và không còn thấy chỗ nào cho chúng ta" (Kh 20: 11). Mặt khác, John nói: "Sau đó, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã không còn tồn tại, như biển" (Kh 21: 1).
Trong thế giới Tin Lành, đã có bất đồng về việc liệu trái đất sẽ bị hủy diệt hoàn toàn và thay thế, hoặc chỉ cần thay đổi và mới mẻ. Berkhof nói rằng Luther học giả đã nhấn mạnh thực tế rằng nó sẽ là một sự sáng tạo hoàn toàn mới, trong khi các học giả Cải cách có xu hướng nhấn mạnh những câu thơ mà chỉ đơn giản nói rằng sáng tạo này sẽ được gia hạn.
Vị trí Cải dường như thích hợp hơn ở đây, thật khó để nghĩ rằng Thiên Chúa hoàn toàn tiêu diệt sáng tạo ban đầu của mình, do đó đem lại ma quỷ dường như từ cuối cùng và trở nên sáng tạo phế liệu ban đầu (rất tốt) (St 1: 31).
Các đoạn văn trên mà nói lắc và khuấy động mặt đất và mặt đất đầu tiên mà không còn tồn tại có thể tham khảo sự tồn tại của họ trong hình thức hiện tại của nó, mặc dù không đến sự tồn tại của nó trong chính nó, và thậm chí cả 2 P 3: 10, trong đó nói yếu tố hòa tan và trái đất và những gì được trong nó cháy, nó có thể không đề cập đến trái đất là một hành tinh mà là những gì thuộc về bề mặt trái đất (tức là lớn phần đất cùng muôn vật trên mặt đất).
 cơ quan phục sinh CHÚNG TÔI sẽ là một phần của sự sáng tạo đổi mới.
Trong trời mới và đất mới sẽ hoạt động và một nơi cho các cơ quan phục sinh của chúng tôi, không bao giờ già cũng không làm suy yếu hoặc bị bệnh. Một xem xét mạnh mẽ ủng hộ quan điểm này là một thực tế rằng Thiên Chúa làm (rất tốt) (St 1: 31) tạo ra vật lý ban đầu. Do đó không có gì vốn đã sai hay tội lỗi hay (không phải tinh thần) trong thế giới vật lý mà Thiên Chúa làm hoặc sinh vật bạn đưa vào nó, hoặc trong cơ thể vật lý đó đã cho chúng tôi tại tạo ra được.
Mặc dù tội đã bị biến dạng và méo mó tất cả những điều này, Thiên Chúa sẽ hoàn toàn phá hủy thế giới vật lý (đó sẽ là một sự thừa nhận rằng tội lỗi đã thất vọng và đánh bại các mục đích của Đức Chúa Trời), nhưng hoàn thiện thế giới và đặt nó vào sự hòa hợp với các mục đích mà ban đầu được tạo ra nó.
Do đó chúng ta có thể hy vọng rằng ở đó, trong trời mới đất mới có một thế giới hoàn toàn hoàn hảo, nó lại (rất tốt). Và chúng ta có thể mong đợi để có thể xác lại được (rất tốt) trong tầm nhìn của Thiên Chúa, và đó làm việc cho các mục đích mà Ngài đã đặt con người trên mặt đất được đáp ứng.
Khi tác giả của Do Thái nói không (chưa), chúng tôi thấy rằng tất cả mọi thứ phụ thuộc vào người đàn ông (Dt 2: 8) ngụ ý rằng tất cả mọi thứ sẽ có một ngày phải chịu cho chúng ta dưới triều đại của con người Giêsu Kitô (lưu ý v 9) (Không có nhưng chúng ta thấy ngôi vinh hiển tôn trọng Chúa Giêsu). Điều này sẽ liên quan đến kế hoạch ban đầu của cô về Thiên Chúa rằng tất cả mọi thứ trong thế giới phụ thuộc vào con người mà Ngài đã làm. Trong ý nghĩa này, sau đó, chúng tôi (sẽ hưởng được đất) (Mt 5: 5) và cai trị nó như là Thiên Chúa dự định ban đầu.
Vì lý do đó, bạn không nên tấn công bất ngờ cho thấy rằng một số các mô tả về cuộc sống ở trên trời bao gồm các khía cạnh mà chủ yếu là một phần của sự sáng tạo về thể chất hoặc nguyên liệu Thiên Chúa đã thực hiện. Ăn và uống trong (supper hôn nhân của con chiên) (Khải Huyền 22: 1). The Tree of Life sản (mười hai vụ mỗi năm).
Không có vững chắc để nói rằng những biểu hiện đơn thuần chỉ là tiệc tượng trưng, ​​không có bất kỳ tài liệu tham khảo theo nghĩa đen là bữa tiệc mang tính biểu tượng và các loại rượu vang mang tính biểu tượng và cây biểu tượng của bất kỳ chế độ tiệc hoàng gia thừa và rượu thật và sông thật lý do và cây thực kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Chúa d? Những điều này chỉ là một số trong những khía cạnh tốt của sự hoàn hảo và tốt đẹp cuối cùng của việc tạo ra vật lý Thiên Chúa đã thực hiện.
Tất nhiên, có những mô tả mang tính biểu tượng trong sách Khải huyền, và nó là không thể tránh khỏi rằng tại một số điểm không thể quyết định nếu một cái gì đó cần được thực hiện một cách tượng trưng hoặc nghĩa đen. Nhưng có vẻ như khó có thể nghĩ rằng sự mô tả của các thành phố trên trời với cửa và tường và nền tảng là một mô tả của một cái gì đó là nghĩa đen và thực sự ", là thành thánh, Jerusalem, đến trên trời xuống từ Thiên Chúa. Nó tỏa sáng với vinh quang của Thiên Chúa, và sáng chói của nó là như thế của một viên đá quý "(Khải Huyền 21: 10-11).
"Các đường phố chính của thành phố là vàng tinh khiết, giống như vua kính trong suốt của trái đất sẽ mang lại sự lộng lẫy của họ. cửa sẽ mở cửa cả ngày, bởi vì sẽ không có ban đêm. Và họ mất tất cả sự giàu có và danh dự của các quốc gia "(Khải Huyền 21: 21-26).
Trong khi có thể chúng chứa một số không chắc chắn về sự hiểu biết chi tiết nào đó, có vẻ như không phù hợp với mô tả này để nói rằng ăn và uống trong trời mới đất mới, và chúng tôi sẽ thực hiện cũng hoạt động khác. Âm nhạc chắc chắn là một cái gì đó mà đứng ra trong các mô tả của trời trong Khải Huyền, và chúng ta có thể tưởng tượng rằng cả hai hoạt động âm nhạc và nghệ thuật cho vinh quang của Thiên Chúa sẽ được thực hiện.
Có lẽ mọi người sẽ làm việc trong một loạt các nghiên cứu và phát triển sáng tạo bằng các phương tiện công nghệ, sáng tạo và sáng tạo, cho thấy mức độ đầy đủ của sự sáng tạo tuyệt vời của nó trong hình ảnh của Thiên Chúa.
Mặt khác, như Thiên Chúa là vô hạn và "vĩ đại của ông là không thể thăm dò (Tv 145: 3), và như chúng ta là những sinh vật hữu hạn không bao giờ phù hợp với kiến ​​thức về Thiên Chúa hoặc chúng ta sẽ biết tất cả" có thể hy vọng rằng tất cả cõi đời đời, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu thêm về Thiên Chúa và mối quan hệ của họ với sự sáng tạo. Bằng cách này, chúng ta sẽ tiếp tục quá trình học tập bắt đầu vào cuộc sống này, trong đó sống "xứng đáng của Chúa" liên quan đến việc "phát triển trong sự hiểu biết Thiên Chúa" liên tục (Col 1: 10).
TÒA NHÀ MỚI SẼ KHÔNG (Timeless »NHƯNG SẼ BAO GỒM AN SUCCESSION INFINITE HÀNH khoảnh khắc.
Mặc dù một bài thánh ca nổi tiếng nói về những khoảnh khắc "khi trumpet âm thanh của Chúa và thời gian kết thúc," Kinh Thánh không cho ý kiến ​​đó. Chắc chắn trong những thành phố trên trời mà nhận ánh sáng của nó từ vinh quang của Thiên Chúa (Khải huyền 21:23) sẽ không bao giờ tối hoặc ban đêm: "Vì chỉ có không có ban đêm" (Khải Huyền 21:25). Nhưng điều này không có nghĩa là trời sẽ là một nơi mà thời gian là không rõ, hoặc nơi mà bạn không thể làm một việc khác.
Trong thực tế, tất cả các mô tả về thờ phượng trên trời trong Sách Khải Huyền bao gồm các từ phát âm một sau khi khác trong câu mạch lạc, và hành động (như rơi trước ngai Thiên Chúa và ném mão trước ngai vàng của mình) liên quan đến một chuỗi các sự kiện .
Khi chúng ta đọc rằng "các vua trên đất sẽ mang lại tất cả sự phong phú và danh dự của các quốc gia" (Khải Huyền 21: 24-26), chúng ta thấy một hoạt động khác có liên quan đến một chuỗi các sự kiện, một trong đó xảy ra sau khi ATTO. Và chắc chắn nó có ý nghĩa rõ ràng về thực tế là cây sự sống sản xuất mười hai vụ mỗi năm, "một tháng" (Khải Huyền 22: 2). (Về Rev 10: 6 see Chương 11)
Như chúng ta là những sinh vật hữu hạn, chúng ta cũng có thể mong đợi để luôn luôn sống trong một chuỗi các khoảnh khắc. Cũng như chúng tôi không bao giờ đạt đến sự toàn tri hay mặt khắp nơi của Thiên Chúa, chúng ta không bao giờ đạt được vĩnh cửu của Thiên Chúa theo nghĩa nhìn thấy tất cả các thời gian với sự sáng suốt giống nhau và không sống trong một chuỗi của những khoảnh khắc hoặc bị giới hạn bởi thời gian. Khi sinh vật hữu hạn, chứ không phải sống trong một chuỗi của những khoảnh khắc đó sẽ không bao giờ kết thúc.

CÁC HỌC THUYẾT CỦA TẠO MỚI CUNG CẤP Một động lực lớn để tích lũy DI TRÊN THIÊN ĐÀNG TẠI CHỖ TRÊN TRÁI ĐẤT

Khi chúng ta xem xét thực tế là tạo hiện nay chỉ là tạm thời và rằng cuộc sống của chúng tôi trong việc tạo mới sẽ kéo dài mãi mãi, chúng ta có một động lực mạnh mẽ để sống thánh thiện và sống để chúng ta tích lũy của cải ở trên trời. Phản ánh về thực tế rằng trời đất sẽ bị hủy diệt, Peter nói như sau:
Kể từ khi tất cả mọi thứ sẽ bị phá hủy bằng cách này, Bạn không nên sống như Chúa Manda Sau một hành vi thể chê vào đâu và lo lắng chờ đợi sự xuất hiện của ngày của Đức Chúa Trời? Vào ngày mà các tầng trời sẽ bị phá hủy bởi lửa, và các yếu tố sẽ tan chảy với sức nóng của ngọn lửa.Tuy nhiên, theo lời hứa của Ngài, chúng ta tìm kiếm trời mới và đất mới, trong đó sự công bình ngự. (2 Phêrô 3: 11-13)
Và Chúa Giêsu cho chúng ta biết khá rõ ràng:
Không chứa của cải Trên trái đất, nơi mối mọt và rỉ sét phá hủy, và là nơi kẻ trộm đột nhập và ăn cắp. Nhưng chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mọt cũng không đục phá hủy, cũng không phải kẻ trộm đột nhập và ăn cắp. Vì nơi nào có kho báu của bạn, thì lòng ngươi cũng ở đó.(Mt 6: 19-21)

C. XÂY DỰNG MỚI SẼ LÀ MỘT TRANG WEB CỦA CÁC ĐẠI BEAUTY và phong phú VÀ NIỀM VUI TRONG HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Giữa tất cả những câu hỏi mà tự nhiên có liên quan đến trời mới và đất mới, chúng ta không thể đánh mất thực tế rằng Kinh Thánh luôn mô tả sáng tạo mới này như là một nơi đẹp tuyệt vời và niềm vui.
Trong mô tả của trời trong Khải Huyền 21 và 22, vấn đề này được xác nhận một lần nữa và một lần nữa.Nó là một "thánh thành phố" (21: 2), một nơi chuẩn bị "như một cô dâu đẹp mặc quần áo cho chồng" (21: 2). Ở nơi đó "sẽ có cái chết không nhiều thì tang hay khóc hoặc đau" (21: 4). Hiện chúng tôi có thể "uống của nước suối của cuộc sống" (21: 6). Nó là một thành phố "tỏa sáng với vinh quang của Thiên Chúa, và sáng chói của nó là như thế của một viên đá quý, như một hòn đá ngọc thạch trong suốt" (21: 11).
Nó là một thành phố có kích thước rất lớn, cho dù các biện pháp được hiểu như chữ hoặc biểu tượng."Tôi đã có trong 2200 km" và nó "bề rộng và chiều cao là bình đẳng" (21: 16). Các bộ phận của thành phố được xây dựng bằng đá quý lớn của màu sắc khác nhau (21: 18-21).
Nó sẽ được miễn phí từ tất cả các điều ác, vì "không bao giờ nhập vào nó bất cứ điều gì ô uế, và cũng không thờ thần tượng và cũng không gian dối, nhưng chỉ những người có tên được viết trong cuốn sách của cuộc sống" (21: 27). Trong thành phố mà chúng tôi cũng detentaremos vị trí cai trị toàn bộ sáng tạo của Thiên Chúa, [tôi tớ của Thiên Chúa] "sẽ trị vì đời đời.
quan trọng hơn nhiều để ngăn chặn các vẻ đẹp hình thể của các thành phố trên trời, quan trọng hơn là sự thông mà chúng ta được hưởng đời đời với tất cả mọi người của Thiên Chúa của mọi quốc gia, mọi giai đoạn lịch sử, quan trọng hơn tự do từ nỗi đau và nỗi buồn và quy tắc vật lý, và quan trọng nhất vương quốc của Thiên Chúa quan trọng hơn nhiều so với tất cả những điều này sẽ được thực tế là chúng ta đang ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa và chúng ta sẽ được hưởng học bổng không giới hạn với anh ta đau khổ.
"Ở đây, giữa con người, nó là nơi trú ngụ của Thiên Chúa. Người sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; Thiên Chúa sẽ ở với họ và là Thiên Chúa của họ. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng "(21: 3-4).
Trong Cựu Ước, khi vinh quang của Thiên Chúa đầy chùa, các linh mục không thể "đứng để tướng" (2 Cr 5: 14). Trong Tân Ước, khi vinh quang của Thiên Chúa bao quanh các mục đồng trong lĩnh vực bên ngoài Bethlehem "vinh quang của Chúa chiếu toả tròn, và đã được lấp đầy với nỗi sợ hãi" (Lc 2: 9).
Nhưng trong các thành phố trên trời, chúng tôi sẽ có thể đối phó với sức mạnh và tính thánh thiêng của sự hiện diện của vinh quang Thiên Chúa. "Thành phố không cần mặt trời hoặc mặt trăng tỏa sáng, vì vinh quang của Thiên Chúa đã sáng nó, và Chiên Con là ngọn đèn của nó" (21: 23). Đây sẽ là việc thực hiện các mục đích của Thiên Chúa "đã gọi chúng tôi bằng cách vinh quang của riêng mình và quyền lực" (2 P 1: 30: sau đó luôn luôn sống "với niềm vui lớn lao trước sự hiện diện vinh quang của mình" Jude 1: 2 4; Rôma 3: 23, 8 : 18; 9: 23; 1 Cor 15: 43; Corinthians 2 3: 18; 4: 17; Col 3: 4: 1 Thessalonians 2: 12; Dt 2: 10; 1 P 5: 1, 4.10).
Tại thành phố này sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, vì "ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thị trấn. tôi tớ Ngài sẽ phục vụ Ngài "(22: 3). Thỉnh thoảng chúng tôi trải nghiệm ở đây trên trái đất được niềm vui của sự thờ phượng đích thực của Thiên Chúa, và chúng tôi hiểu rằng niềm vui lớn nhất của chúng tôi là mang vinh quang về cho anh ta. Nhưng trong thành phố này niềm vui được nhân lên nhiều lần và biết được viên mãn về điều đó mà chúng được tạo ra.
niềm vui lớn nhất của chúng tôi là để xem chính Chúa và sống với Ngài mãi mãi. Khi John nói về các phước lành của thành phố trên trời, đỉnh cao của các phước lành đến trong tuyên bố ngắn gọn: "Chúng ta sẽ thấy mặt đối mặt" (22: 4). Khi bạn nhìn vào khuôn mặt của Chúa chúng ta và anh trở về cái nhìn của chúng ta với tình yêu vô hạn, chúng ta sẽ thấy trong anh mãn của tất cả mọi thứ chúng ta biết tốt và bên phải và mong muốn trong vũ trụ.
Trong khuôn mặt của Thiên Chúa chúng ta sẽ thấy việc thực hiện tất cả những mong muốn đó, chúng tôi đã bao giờ cảm thấy biết sự yêu thương, hòa bình và niềm vui hoàn hảo, và biết sự thật và công lý, sự thánh thiện và khôn ngoan, lòng tốt và sức mạnh, vinh quang và vẻ đẹp. Khi chúng ta chiêm ngắm khuôn mặt của Chúa chúng ta, chúng ta sẽ biết đầy đủ hơn bao giờ hết ", bạn sẽ điền vào tôi với niềm vui trong sự hiện diện của bạn) 'thú vui đời đời ở bàn tay phải của mình" (Tv 16:11).
sự khao khát của tâm hồn chúng ta, mà chúng tôi đã tuyên bố trong quá khứ sẽ được ứng nghiệm: "Một điều tôi cầu xin Chúa, và tất cả tôi tìm kiếm: để ở trong nhà của Chúa tất cả các ngày trong cuộc sống của tôi, để nhìn các vẻ đẹp của Chúa và trong đền của Ngài "(Tv 27: 4).
Khi cuối cùng chúng ta thấy Chúa mặt đối mặt, trái tim của chúng tôi sẽ không muốn bất cứ điều gì khác."Người mà tôi có ở trên trời nhưng bạn? Nếu anh ở bên em, tôi muốn không có gì trên trái đất.
Chúa củng cố lòng tôi; ông là nghiệp đời đời của tôi "(Tv 73: 25-26). Sau đó, với niềm vui tâm hồn và giọng nói của chúng tôi đoàn kết với những người được chuộc của tất cả các lứa tuổi và với đội quân hùng mạnh của bài hát ca hát trên trời: "Thánh, thánh, thánh thay là Chúa Thiên Chúa toàn năng, người, là ai, và ai phải đến "(Kh 4: 8).
 "Khối lượng nhỏ này không được trình bày như là một quy luật có thẩm quyền hoặc một mã của đức tin, nhưng là một sự trợ giúp trong trường hợp tranh cãi, một xác nhận trong đức tin và một phương tiện của việc xây dựng trên công lý. Trong đó người trẻ nhất của các thành viên nhà thờ của chúng tôi sẽ có một bản tóm tắt của giáo lý Thiên Chúa thiết lập, và thông qua các bằng chứng Kinh thánh, được chuẩn bị để đưa ra một lý do cho sự hy vọng vào họ.

Đừng xấu hổ về đức tin của mình; hãy nhớ rằng nó là phúc âm cổ của liệt sĩ, cha giải tội, các nhà cải cách và các thánh. Trên tất cả, nó là sự thật của Thiên Chúa, dựa vào đó các cửa địa ngục không thắng. Làm cho cuộc sống của bạn trang trí cho đức tin của mình, chúng ta hãy ví dụ của bạn tô điểm cho niềm tin của bạn.Trên tất cả, cô sống trong Chúa Giêsu Kitô, và vẫn ở trong người ấy, không tin tưởng bất kỳ giảng dạy mà không được chấp thuận rõ ràng của ông và bản thân nó là Chúa Thánh Thần. Bám vào Lời Chúa được giải thích ở đây cho bạn